Etiler hurdacisi.com

Etiler Hurdacısı

            Hurda ve hurdacılık sektörü geri kazanım sektörü ile beraber değerlendirilmelidir. Hurda adı verilip alınan atıklar geri kazanım metoduyla yeniden üretime ve kullanıma sunulmaktadır. Hurda, aynı zamanda terim olarak geri kazanılıp geri dönüştürülen malzemeler anlamındadır.

            Hurdacılık bir meslek olup, geri kazanım sisteminin ilk basamağıdır.  Meslektir çünkü, satın alacağınız geri dönüşüm malzemesinin ne olduğunun iyi bilinmesi gerekir. Yine hurda malzemelerin yapısı, içeriği ve değeri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Geri kazanımda işlenen ürünlerin toplanıp ayrılması hurda ve hurdacılık mesleği ile başlamaktadır. Genelde atık ile karıştırılmaması gerekir. Her hurdanın hurdayı alan hurdacı tarafından belli bir parasal değeri mevcuttur.

            Geri kazanım demek katı atıkların ayrılması ve yeniden kullanıma sokulmasıdır. Hurda geri kazanım işlemi,  genel olarak malzemelerin ayrılmasını, malzemelerin birtakım işlemden sonra işlenebilir hale gelmesini kapsar.

​​​​​​​Geri kazanılan maddelerin satış ve pazarlanmasını, bu ürünlerin satışını ve bu ürünlerin yeniden ikincil malzemelerden yapılan ürünler haline dönüştürülmesi işlemidir.  İşletmemizde toplanan tüm hurdalar sınıflandırıldıktan sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderilir. İstanbul Etiler hurdacı olarak bölgede toplanan tüm hurdalar işletmemizde özelliklerine göre ayrılarak tasnif edilmekte ve geri dönüşüm için gönderilmektedir.

            Toplanan her hurdanın türüne göre ayrı ayrı toplanması, ürünlerin ayrı ayrı biriktirilmesi, sınıflandırılması, bunların geri kazanıma alınması malzeme, ekipman ve işçilik ister. Bir diğer husus da bu işi yapan kişilerin malzemeleri iyi tanıması gerekmektedir. İşletmemizde çalışan Etiler hurdacı personeli gerekli iş güvenliği donanımına ve beceresine sahiptir.